5 november 2006: suikerbieten rooien en ploegen

5 november 2006: suikerbieten rooien en ploegen

Dinsdag 31 oktober zijn door loonbedrijf De Waard uit Biddinghuizen de suikerbieten gerooid. Alle 7,5 ha suikerbieten zijn in 1 keer gerooid. Loonbedrijf De Waard kwam ook met 1 tractor met kipwagen (ca. 16 tons) om de suikerbieten naar het erf te transporten. Ik heb zelf ook nog 2,5 uur mee geholpen met 1 tractor en een kipwagen omdat die andere het niet meer bij kon houden. De opbrengst (> 80 ton/ha) van de suikerbieten is zo hoog dit jaar dat er ook bij de windmolens, waar nog betonplaten liggen voor de opbouw van die molens, nog suikerbieten moeten liggen. Om kosten te besparen met de bietenoogst worden dit jaar veel bieten in 1 keer gerooid. De suikerbieten worden komende nacht (van 5 op 6 november) opgehaald.

5 november 2006: suikerbieten rooien en ploegen


Inmiddels ben ik ook met het ploegen begonnen. 1 perceel van 9 ha is al omgeploegd. Nu ben ik nog bezig met een perceel van 18 ha.

5 november 2006: suikerbieten rooien en ploegen

Ploegen met 3 schaar Niemeyer wentelploeg.

5 november 2006: suikerbieten rooien en ploegen