26 augustus 2006

26 augustus 2006

Dinsdag en woensdag is er mestuitgereden op het tarwe en vlasland. Door het nieuwe mestbeleid is het een hele tour om te berekenen hoeveel mest een akkerbouwer mag uitrijden. Door te veel mest uit te rijden riskeer je hoge boetes.Voordeel voor de akkerbouwer is wel dat men veel geld krijgt voor het uitrijden van mest.

26 augustus 2006 26 augustus 2006

Direct na het uitrijden heb ik gele mosterd gezaaid.


In de Zorba aardappelen heb ik wat knolphytopthora ontdekt. Door het natte weer, is het ideaal weer voor de aardappelziekte. Het perceel Zorbas is inmiddels al ver retour en ik zal komende week het perceel doodspuiten.

26 augustus 2006

Knol phytophthora.