13 mei 2006

13 mei 2006

Door het warme weer van de laatste tijd zijn de gewassen flink aan de groei. Zelfs de aardappelen komen al bijna boven wat normaal nog 10-14 dagen duurt.

13 mei 2006

Vlas.

Niet alleen de gewassen maar ook het onkruid groeit hard. Door het schrale droge weer is het moeilijk om het onkruid chemisch te bestrijden, de onkruiden zijn sterk afgehard en hebben een dikke waslaag, daardoor heeft een chemische bestrijding niet altijd veel zin.

Komende week word wat minder warm weer voorspeld. Met het adviesprogramma Gewis van Opticrop houd ik in de gaten of een middel op het juiste tijdstip en met de juiste dosering kan worden toegepast. De temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid zijn oa belangrijke factoren hiervoor.

Op het wintertarweland is de 2e bemesting uitgevoerd. Op het vlasland de eerste. Deze week heb ik tevens de vernieuwde website van ons gezamelijk molenpark, Windpark SVDW, online gezet.