25 maart 2006

25 maart 2006

Afgelopen week druk op het land met het zaaien van suikerbieten, uien en vlas. Eerst het land zaaiklaar gelegd met een combinatie van frontcultivator met rotorkopeg.

25 maart 2006 25 maart 2006


Loonbedrijf De Waard uit Biddinghuizen heeft daarna op woensdag 22 maart de bieten gezaaid. Met een 12 rijweg 6 meter brede zaaimachine worden de suikerbieten gezaaid.

25 maart 2006

Suikerbieten zaaien.


Donderdag zijn de uien gezaaid, door loonbedrijf Heyboer uit Biddinghuizen.

25 maart 2006

Uien zaaien.

25 maart 2006


Donderdagmiddag heb ik zelf vlas gezaaid. De omstandigheden op het land waren perfect. De grond is erg mooi.

25 maart 2006

Vlas zaaien.