10 december 2004

19 december 2004

Vanmorgen (10 december) heb ik over de vorst nog 2 kopakkers wintertarwe gezaaid. Deze komen voor het perceel vlas te liggen. De kopakkers waren door het bietenrooien behoorlijk kapot gereden. Het beste is dan maar om er wintertarwe in te zaaien zodat deze grond komend oogstseizoen kan herstellen. Tevens kan vlas niet goed tegen een slechte structuur van de grond.

Voor de 400 ton uien die ik nog in de schuren heb zitten lijkt moeilijk een bestemming voor te komen. Door de grote opbrengsten en uitbreiding in 2004 van het areaal uien in Europa is de marktstemming bedroevend slecht. Tevens kunnen er geen uien naar Rusland geexporteerd worden. De Russen houden de grenzen dicht voor Nederlandse uien en andere landbouwproducten. Op dit moment is de prijs 0. Terwijl de prijs toch minimaal 9-10 eurocent moet zijn. Het is te hopen dat er hier nog verandering in komt. Laten we nog maar positief blijven.

Afgelopen week (19 december) pootgoed aangekocht voor de teelt van consumptie aardappelen komend jaar. Door onderandere de lage prijs van het pootgoed heb ik voor het ras Bintje gekozen. Ook is het een ras dat toch nog steeds goed in de markt ligt. Tevens ga ik 2,5 ha Bildstar telen voor de versmarkt. Samen met Bintje teel ik komend jaar ca. 9 ha aardappelen. Dat is 1/5 areaal van het bedrijf. Het zaadformulier van Cosun voor de keuze van bietenrassen ook alweer terug gestuurd. Door het lage suikergehalte wat ik dit jaar had, heb ik gekozen voor een ras met een hoog suikergehalte, Shakira.