15 februari 2003

22 februari 2004

Gistermorgen (zaterdag 21 februari) de wintertarwe voor de eerste keer bemest. Dit gebeurde bij ideale weersomstandigheden. Door de vorst was de grond hard, waardoor er geen insporing nodig was met de tractor. Tevens was er weinig wind wat ook goed is voor het strooien.
De tarwe staat er op dit moment mooi op.
In de bijschuur zijn we nog steeds bezig met de afwerking van de uienbewaring, die komende zomer in gebruik word genomen voor ca. 300 ton uien.

26 februari N (stikstof) monsters genomen uit het suikerbieten- en aardappelland om inzicht te krijgen hoeveel ik deze gewassen moet bemesten dit jaar. De voorraad stikstof in de bodem is toch laag. Komt waarschijnlijk door de natte winter waar veel stikstof is weggespoeld.
Ik meette voorraden van tussen de 25 en 36 kg stikstof wat per ha nog in de bodem beschikbaar is voor deze gewassen.