7 februari 2004

7 februari 2004

Afgelopen woensdag heeft Nuon de netverzwaring gerealiseerd. Dit was nodig om de uienbewaring in de bijschuur te voorzien van voldoende stroomcapaciteit ten behoeve van het ventileren van de uien. Vanaf de weg heeft de Nuon een nieuwe kabel gelegd tot aan de schuur. Installatiebedrijf Koldijk verzorgt de installatie verder in de schuur om onder andere de ventilatoren, kachels etc. aan te sluiten.

7 februari 2004

De kabel word ingegraven. Op de achtergrond de achterste schuur waar de uien komende zomer worden opgeslagen.

7 februari 2004

Een medewerker van de Nuon bezig met het verbinden van 2 kabels met elkaar.


Januari was nat maar ook februari verloopt nu behoorlijk nat. December had 106 mm, januari had 122 mm en ferbuari tot nu toe 43 mm.