15 februari 2003

15 februari 2003

Vrijdagmorgen (14-02) Kali 60 gestrooid op het aardappelland en uienland. Kalium is de basis voor een optimale produktie en kwaliteit van deze gewassen. De grond was door de vorst goed hard zodat ik zonder insporing van de tractor kon strooien. Komende week ga ik, als de vorst aanhoud ook de tarwe een basisbemesting geven.

15 februari 2003

Vullen van de kunstmeststrooier.


Inmiddels ben ik ook bezig met het opwarmen van de aardappels. Dit doe ik met propaangas. Om beschadiging van de aardappels te voorkomen tijdens het afleveren moet de temperatuur van de aardappels van 7 graden tot ca. 15 graden opgewarmd worden. Met het opwarmen van de aardappels staan de ventilatoren aan om de warmte in het produkt te krijgen. Komende week wordt een begin gemaakt met het afleveren van de aardappels.

15 februari 2003

Opwarmen van de aardappelen.