29 september 2002; suikerbieten gerooid

29 september 2002; suikerbieten gerooid

Vandaag de eerste suikerbieten gerooid. De suikerbieten worden gerooid met een Vervaet bunkerrooier van Loonbedrijf Breure uit Swifterbant. De suikerbieten worden volgende week opgehaald en vervoerd naar de suikerfabriek van Suiker Unie in Groningen. Het rooien verliep heel goed. Droge omstandigheden. Misschien wel te droog . De helft heb ik nu gerooid. De andere helft rooi ik eind oktober begin november.

29 september 2002; suikerbieten gerooid 29 september 2002; suikerbieten gerooid

21 september zijn de suikerbieten opgehaald. Het is nu afwachten wat de opbrengst en suikerkwaliteit is. De voorspellingen die gedaan zijn konden nog wel eens tegenvallen. Er komt in veel percelen bladvlekziekten en meeldauw voor.

Harrysfarm-Swifterbant-Flevoland-september2002-suikerbieten-rooien-18-09 005

Inmiddels vordert de bouw van het windpark wat ik samen met 5 akkerbouwers exploiteer gestaag. De eerste windturbine staat al. Alleen de wieken moeten nog worden gemonteerd. De aardappelrooier heb ik inmiddels al weer schoongemaakt en ingevet nadat ik de laatste aardappels afgelopen week bij een collega akkerbouwer gerooid heb. Vorig jaar om deze tijd waren we nog maar net begonnen met rooien. De suikerbieten (ras was Trinidad) die gerooid zijn vorig week hadden een suikergehalte van 16,01 en een WIN van 90,5. De opbrengst was ca. 67 ton/ha. Door de goede rooiomstandigheden was het tarra % 14. Komende week ga ik misschien wintertarwe zaaien alhoewel dit nog eigenlijk een week te vroeg is. Ik zaai weer het ras Bristol wat bij mij het afgelopen jaar goed gedaan heeft. 6 ha Bristol word gezaaid voor de vermeerdering.