14 april 2002

14 april 2002

Inmiddels is het aardig droog aan het worden . Van de gezaaide gewassen zoals vlas, suikerbieten en doperwten ligt toch nogal eens wat zaad droog. Een buitje regen zal daarom zeer welkom zijn. Van het vlas en de suikerbieten komen de zaadjes die niet droog liggen boven. De meeste uienzaadjes zijn bij mij wel gekiemd en zullen volgende week ook boven komen. Her en der in Flevoland zijn de eerste beregeningsinstallaties al weer bezig. Om een mooie aardappelrug op te bouwen worden de aardappelruggen gefreesd. Hier ben ik afgelopen week mee begonnen. Om de grond goed fijn te krijgen word er erg langzaam gereden namelijk ca 1,5 km/uur.

14 april 2002


Voor het frezen is er eerst kunstmest gestrooid zo kan dit door het frezen goed ingewerkt worden. Op ca. 3 ha van het aardappelperceel heb ik in samenwerking met de Agrarische Unie en Meijer een proef liggen met brandkalk (tegen o.a. wormen) en Kalkstikstof. Van de brandkalk word 2000 kg per ha verstrooid met een kalkstrooier. Van de kalkstikstof word 500 kg/ha verstrooid (19,8 % stikstof). Deze meststof bestrijd o.a. bodemschimmels zoals Verticillium en Sclerotinia en kan de kwaliteit van de aardappels verbeteren. Beide meststoffen worden in Duitsland veel toegepast en hebben ze er daar goede ervaringen mee. Nadeel is dat de produkten nogal duur zijn.

14 april 2002 14 april 2002