10 september 2001

Sinds 1 september alweer 100 mm neerslag gehad waardoor de oogstwerkzaamheden voorlopig stil liggen. De uien die gerooid liggen hadden al weg kunnen zijn maar op dit moment is het land niet begaanbaar.
De zomer van 2001 is behoorlijk nat te noemen ondanks perioden van mooi weer.
Juli had 110 mm, Augustus 108 mm en September is nog maar 10 dagen oud en ik meet al 101 mm.
In deze natte periode kan er wat onderhoud gepleegd worden aan de machines en andere kleine klusjes op het erf.
Afgelopen vrijdag is NAK agro geweest om mijn bedrijf te controleren of ik voldoe aan de EUREP-GAP.
Een grote groep supermarkten hebben basisvoorwaarden opgesteld waaraan de productie van hun produkten in het AGF vak zal moeten gaan voldoen, de EUREP-GAP. Vanaf oogst 2002 is de certificering voor EUREP-GAP een leveringsvoorwaarde voor wat betreft de teelt van tafelaardappelen voor Albert Heijn. De doelstelling is o.a. herstellen vertrouwen consument wat betreft voedselveiligheid, kwaliteit en milieuvriendelijke teelt.
Het introduceren van een algemeen erkend en transparant systeem en het stimuleren van duurzame produktie.
Zaken die voor de teler aan bod komen zijn o.a. voedselveilgheid, ARBO, teeltregistratie en traceerbaarheid.
Ik heb het hele bedrijf opgegeven voor de EUREP-GAP.
Waar precies voor de teler aan voldoen moet worden is te lezen op de website van EUREP-GAP.
Na controle van de NAK Agro is gebleken dat ik voldoe aan de normen , waardoor ik over een aantal weken gecertificeerd ben.
Elk jaar word er gecontroleerd of ik nog steeds voldoe aan deze eisen.