24 september 2000

De laatste aardappels hebben ik maandag 18 september gerooid. Dit perceel, gediepploegd, rooide aanzienlijk beter dan het vorige perceel. De grond is veel lichter. De opbrengst zal ook veel hoger liggen op het gediepploegde perceel. De kwaliteit is goed. Nu ben ik de aardappels die in de bewaring liggen aan het drogen.
Omdat de aardappels die ik teel geschikt zijn als tafelaardappel moet ik nu zorgen dat ze mooi blank blijven.Het aardappelland heb ik inmiddels losgewoeld, zodat er door regen geen water in de sporen blijft staan. In het aardappelland moet straks wintertarwe gezaaid worden.

De uien liggen nog steeds gerooid op het land. Ik heb nog geen kans gehad om ze te kunnen opladen. De uien moeten namelijk goed droog zijn voordat ze geladen kunnen worden. De weersverwachting is nog steeds onstabiel. Morgen ga ik weer verder bij een collega akkerbouwer helpen met aardappelsrooien.