Artikelen door Harry Schreuder

Uitreikking prijzen pieperprijsvraag 2021

Dinsdagochtend 24 augustus heb ik de Pieperprijsvraag beker en bodywarmer uitgereikt aan winnaar Marten Leegte, woonachtig aan de Dodaarsweg te Zeewolde. Marten schatte de hoeveelheid te raden aardappelen het beste in tijdens de 10e jubileum van de Pieperprijsvraag. Er deden dit jaar 393 deelnemers mee. Naast het winnen van de Pieperprijsvraagbeker en bodywarmer won Marten […]

Flevoland bloeit inloop-demo

Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur heeft provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo “Flevoland Bloeit” op ons bedrijf georganiseerd. Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 km werden de bezoekers over alle facetten van (akker)randen beheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en […]

Sleepslangen rundveedrijmest in tarwestoppel

Vrijdagochtend 13 augustus heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintertarwe stoppel bemest met rundveedrijfmest van Jan Bakker. Per ha word ca. 45 m3 rundveedrijfmest in de tarwestoppel geïnjecteerd. De rundveedrijfmest wordt aangevoerd door mesthandel Jan Bakker uit Oldebroek. De mest wordt in een grote container gepompt. Hierin kunnen 2 vrachtwagens hun mest (totaal […]

Peterselie oogst tweede snede

Donderdagavond 12 augustus rond 22.00 uur is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om […]

1e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

13 augustus, is de eerste proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA. VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo […]

Wintertarwe afleveren

De dag nadat de wintertarwe geoogst is heeft transportbedrijf Post & Haveman de wintertarwe al opgehaald. Post & Haveman verzorgt het transport voor onze afnemer Agrifirm. De opbrengst van de wintertarwe valt dit jaar wat tegen. Ik had wel hoge verwachtingen, maar je zag wel dat de wintertarwe ondanks het erg koele voorjaar snel af […]

1e oogst aardappelproefveld Royal Zap-Semagri

Medewerkers van Royal Zap-Semagri, hebben woensdagochtend 4 augustus het eerste deel van het aardappelproefveld gerooid. In september word de rest van het proefveld gerooid. Op het proefveld staan iets meer dan 100 rassen. Dat zijn bestaande rassen en nieuwe kruisingen. Er staan consumptie-frites en zetmeelaardappelen op het proefveld. Deze worden hier op ons bedrijf beproefd.

Wintertarwe oogst

Na wat wikken en wegen, veel naar buienradar kijken, regelmatig vochtmonsters nemen besloten om woensdagmiddag 4 augustus de wintertarwe te oogsten. Met het wisselvallige weer van de laatste tijd is het soms moeilijk een beslissing te nemen. De weersvooruitzichten waren niet goed en de kwaliteit van de wintertarwe wordt met de dag ook minder. We […]

Akkerrand in bloei

De dit voorjaar opnieuw ingezaaide akkerrand langs de Elandweg staat nu mooi te bloeien. 21 april is deze akkerrand gezaaid. De akkerrand valt onder het ANLb, het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch […]

Winnaar 10e Pieperprijsvraag bekend

Donderdagavond 15 juli om 21.00 uur live is op twitter de winnaar van de 10e Pieperprijsvraag bekend gemaakt. Marten Leegte uit Zeewolde is van de 393 deelnemers de winnaar geworden. De te raden hoeveelheid aardappelen. Het te raden gewicht was 93.460 kg. Marten Leegte zat er 100 kg naast. Marten Leegte wint de grote Pieperprijsvraagbeker, Harrysfarm […]