Artikelen door Harry Schreuder

Uien proefveld zaaien

Uienveredelaar Seminis heeft voor het derde jaar op rij bij ons een proefveld met diverse uienrassen gezaaid. Dit jaar zijn er 24 bedden gezaaid, 1,1 ha. Per bed worden 52 veldjes van 6 meter lang bij 1,5 meter breed gezaaid. Dit gebeurt met een speciale Kramer zaaimachine. In totaal staan er 1248 veldjes. Tijdens het […]

Uien zaaien

Dinsdag en woensdag 14 en 15 april zijn de uien gezaaid. Dat is een week later dan vorig jaar. De omstandigheden om te zaaien dit jaar zijn niet ideaal. De grond is erg kluiterig en het bovenste laagje om in te zaaien droog. Zie eerder bericht over de zaaibedbereiding. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant zaait al […]

Zaaibed bereiding perceel uien

Maandag en dinsdag 6 en 7 april heb ik het perceel uien bewerkt met de rotorkopeg. Doel van deze bewerking is om er voor te zorgen dat we de grond verkruimelen en vlak krijgen. De grond wordt enkele centimeters los gemaakt. Op de vaste vochtige grond daaronder (2-3 cm diepte)  wordt later dan het uien […]

Suikerbieten en uien bemesten

Vrijdagmiddag 3 april de percelen suikerbieten en uien bemest met KAS (Kalkammonsalpeter) stikstof meststof. De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen later in het groeiseizoen nog een bemesting.  Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Er was […]

Zaaibedbereiding perceel suikerbieten

Maandag en dinsdag 30 en 31 maart is het suikerbietenperceel bewerkt met de rotorkopeg. De bedoeling was om met de snelegcombinatie de grond klaar te maken om te zaaien, maar door de harde grond lukte het met deze combi niet om een redelijk resultaat te krijgen. De snelegcombinatie die nu niet gebruikt is. We hebben […]

Corona virus beheerst fritesaardappelmarkt.

Vrijdagmiddag heeft Marcel van APFEriva een aantal knollen meegenomen uit de aardappelbewaring. In het kwaliteitslokaal van APFEriva te Dronten worden deze knollen verder beoordeelt. Er wordt vooral gekeken of ze nog goed willen bakken. Dit is belangrijk om te weten. De consument wil een mooi blank frietje op zijn bord en daarom is het van belang […]

Zaaibedbereiding peterselie en vogelakker

Vrijdag 27 maart heb ik het land waar dit jaar de peterselie en vogelakker komen alvast voorbewerkt met de Steketee snelegcombinatie.  Met de sneleg maken we het in het najaar 2019 geploegde land vlak en fijn. Zo kunnen we later het zaaizaad op een constante diepte zaaien. Dit bevordert een snelle kieming en een gelijkmatige […]

Bemesten wintertarwe

Maandagochtend 23 maart heb ik de wintertarwe voor de eerste maal bemest. De kunstmest die ik gebruik is KAS Zwavel. In deze meststof zit o.a. stikstof en een klein beetje zwavel. KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien. In deze mestsoort zit ook wat zwavel toegevoegd. […]

Bemestingsplan gemaakt

Vorige week hebben ik samen met Delphy het jaarlijkse bemestingsplan opgemaakt. Elk jaar moeten we goed bijhouden wat we aan stikstof en fosfaat aanvoeren voor onze gewassen. Hier is een wetgeving voor waar we ons als akkerbouwer aan moeten houden. Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede opbrengst. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, […]