25 januari 2023; uien afleveren

Uien afleveren oogst 2022

De uien van oogst 2022 zijn afgeleverd. De uien gingen naar J Jansen te Kruiningen. Vrijdagochtend 20 januari is Martin Schoot Uiterkamp begonnen met het laden van de eerste 3 vrachtwagens. Dat doet hij met de verreiker. Met de schepbak kan hij wel 2 ton uien opscheppen. In 20-25 minuten is de vrachtwagen met 27 ton uien wel vol geschept.
Woensdagochtend 25 januari werd het laatste klusje van ca. 14 ton opgehaald.

De kwaliteit van de uien is dit jaar erg goed. Het tarra % is dit jaar 5,1 %. De tarra komt vooral door een enkel zieke ui. De opbrengst is slecht. Vorig jaar netto 65 ton/ha. Nu kom ik op maar 35 ton/ha. De uien van onze partij zijn ook nog erg fijn. Gelukkig zijn de uienprijzen extreem hoog. Een teken dat de oogst van 2022 overal matig was. Bij een tekort lopen de prijzen dan snel op.

Hier is nog terug te zien hoe de uien in 2022 groeiden.

De uien zitten in de pool van Stichting Uienpool Flevoland. In deze pool zitten meerdere akkerbouwers uit Flevoland die hun uien van oogst 2022 inbrengen. De poolcommissie verkoopt deze uien vanaf november 2022 tot en met juni 2023. Uiteindelijk komt daar een gemiddelde prijs uit die tijdens de poolvergadering half juni word bekendgemaakt.