18 juni 2022; Drone inspectie suikerbieten proefveld

Drone inspectie suikerbieten proefveld

Het suikerbietenproefveld van SESVanderHave wordt nu wekelijks en later 2 wekelijks geïnspecteerd met een DJI drone. De drone maakt op 30 meter hoogte multispectrale foto’s van het proefveld. Dit gebeurt met een speciale camera die onder de drone gehangen word. Men kan zo beter verschillen binnen het proefveld waarnemen.
Het bedrijf Pilot on Demand maakt de beelden. Om te vliegen moet er wel eerst toestemming gevraagd worden met de luchtverkeersleiding van Lelystad Airport.