2 mei 2022; voorbewerken soja (edamame) perceel

Soja (edamame) perceel voorbewerken

Ruim voor het zaaien heb ik het perceel waar de soja (edamame) boontjes gezaaid gaan worden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Op dit perceel stonden in 2021 de suikerbieten. Het perceel is na de oogst gewoeld en ingezaaid met een gele mosterd groenbemester. Het perceel is verder niet meer geploegd.