26 januari 2022; snoeien erfsingel

Snoeien erfsingel

De erfsingel op de westkant van ons erf is gesnoeid. In deze singel stonden veel essen. Deze essen hadden al kenmerken van de essentaksterfte. Essenstaksterfte is een agressieve schimmelziekte die veel essen in Nederland aantasten.
Meer info over de essentaksterfte.

26 januari 2022; snoeien erfsingel

Op deze foto is aan de vlek in het hart van de stam te zien dat deze al goed aangetast is door de essentakziekte.

Een kennis heeft de essen omgezaagd. Deze kan het hout goed gebruiken. Verder is de singel even goed uitgedund, zodat jonge aanwas meer ruimte krijgt om te groeien. Langs de sloot van het erf staan nog een paar mooie eiken. Deze zijn blijven staan. De takken worden later versnipperd.

De erfsingel aan de oostkant van ons erf wordt later dit jaar ook nog flink uitgedund.