15 april 2021; AM bemonstering HLB DE Groene Vlieg

AM (aaltjes) onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen. Later word de gestoken grond in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van aardappelcystenaaltjes. Ook wel het AM onderzoek genoemd.
Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes zoals de aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men bij de volgende teelt van aardappelen maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van goeie resistente rassen tegen deze aaltjes. Deze bestrijden de aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.