december 2020; Natte maand

Erg natte december maand

De laatste maand van het jaar is het nog erg nat geworden. Rond de 100 mm is er deze maand gevallen. De meeste mm’s net voor kerst. Door alle regen stonden de sloten en vaarten flink hoog. De drains lopen volop om het vele water af te voeren.


Vooral op het nog niet geploegde suikerbieten perceel kwam veel water te staan. Gelukkig is rond deze tijd het meeste water al weer weggezakt.


december 2020; Natte maand
Water in de sporen van het peterselie perceel.


december 2020; Natte maand
Ook tussen de gele mosterd/bladrammenas groenbemester staat wat water.

Voorlopig nog niet ploegen. Eerst moet het nog wat afdrogen.