29 november 2020; gewasgroei groenbemester, haver, wikken en bladrammenas

Groenbemesters groeien lekker door

Op dit moment, 1 december, heb ik op ons bedrijf nog niets geploegd. Op het geoogste suikerbietenland na staan alle percelen nog groen. Door het nog steeds wisselvallige weer weerhoudt me dat er nog van om al te gaan ploegen. De groenbemesters, in september gezaaid, groeien nu namelijk nog lekker door.
Een trend is steeds meer om groenbemesters langer te laten staan. In het veranderende klimaat, natter en zachter, kan dat ook steeds meer. Echte strenge winters hebben we niet meer. De groenbemester zorgt voor bedekking tegen regen en doorworteld de grond goed.

Waarom boeren groenbemesters zaaien is te lezen in het Handboek Groenbemesters wat op internet te vinden is.

Hieronder foto’s van het haver, bladrammenas en wikken mengsel op 29 november wat ik 15 september heb gezaaid in het geoogste wintertarwe perceel. Het gewas doet het erg goed. de lengte is maximaal ca. 30 cm. In dit perceel komen in 2021 suikerbieten.


Hieronder foto’s van de gele mosterd (29 november) gezaaid ook op 15 september in het geoogste soja perceel. Deze staat nu max ca. 32 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 uien.


Hieronder foto’s van gele mosterd (29 november) gemengd met bladrammenas gezaaid op 23 september in het geoogste uienperceel. Het gewas staat max. 28 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 aardappelen.

Op mijn gewasgroei pagina, is te zien hoe de groenbemesters van zaai tot nu toe ontwikkeld hebben.