10 juni 2020; studenten Aeres Hoge School Dronten

Bodemonderzoek door studenten Aeres Hogeschool Dronten

Vier 4e jaars studenten van Aeres Hogeschool te Dronten hebben in ons uienperceel de bodem gemonitord. Ze volgen in hun laatste jaar de minor, Vitale Bodem. Ze draaien mee in het project Duurzaam Bodembeheer. Voor dit project moeten zij een bodem gaan monitoren.
Ze hebben hier o.a. een profielkuil gegraven, grondweerstand metingen gedaan met de penetrologger en bodemmonsters genomen.