25 en 26 november 2019; Champost en geitenmest verspreiden

Champost en geitenmest verspreiden

Maandag en dinsdag 25 en 26 november is de aangevoerde champost en geitenmest over het land verspreid. Normaal gebeurt dat op ons bedrijf eerder, maar door het erg wisselvallige weer niet eerder de kans gekregen.

Champost is de voedingsbodem waarop champignons groeien.Nadat de Champost geoogst is wordt de Champost o.a. afgezet in de landbouw. Champost is namelijk goed voor de bodem. Champost bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk en veen. 1.000 kg champost bevat gemiddeld:

316 kg Droge stof
208 kg Organische stof
7,0 kg Stikstof (N)
3,9 kg Fosfaat (P2O5)
7,3 kg Kali (K2O)

De Champost wordt uitgereden op het land waar in 2020 de uien komen te groeien. Er is ca. 20 ton/ha verstrooid.


Op het land waar in 2020 de aardappelen komen te groeien is ca. 38 ton geitenmest/ha verstrooid. Ook geitenmest is goed voor de bodem. In deze vaste mest zit veel organische stof zoals stro. In geitenmest zit ook veel kali. Aardappelen hebben veel behoefte aan kali.  In 1000 kg geitenmest zit ongeveer de onderstaande gehaltes.

280 kg Droge stof
220 kg Organische stof
10,0 kg Stikstof (N)
5 kg Fosfaat (P2O5)
14 kg Kali (K2O)

Als akkerbouwbedrijf kun je uiteraard niet onbeperkt mest gebruiken. Aan de hand van de behoefte van een akkerbouwgewas wordt een bemestingsplan gemaakt. Zie hier actuele mestwetgeving in Nederland.


Landbouwbedrijf Dogterom heeft de mest verspreid met een Tebbe strooier. In de strooier gaat ongeveer 10 ton mest. Na het mest verspreiden wordt het land zo snel mogelijk omgeploegd.