6 februari 2019: bespreken duurzaamheidsplan

Duurzaamheidsplan besproken

Woensdagmorgen 6 februari hebben we met onze regiogroep mijn duurzaamheidsplan van 2018 besproken. Sinds 2012 ben ik aangesloten bij  Stichting Veldleeuwerik. Binnen deze stichting werken akkerbouwers aan de verduurzaming van de voedselproductie. Dat doen ze samen met afnemers, toeleveranciers en adviseurs.

Klik hier voor de visie van Veldleeuwerik.

De akkerbouwers zijn onderverdeeld in regiogroepen verdeelt over heel Nederland. In elke regiogroep zitten ongeveer 8-12 akkerbouwers. Door elke maand bij elkaar te komen, bespreken ze allerlei actuele zaken, duurzaamheidsplannen en verder wat ter tafel komt. Tevens worden er door Veldleeuwerik in samenwerking met de aangesloten partners (adviseurs, afnemer etc.)  regelmatig studiebijeenkomsten over bepaalde onderwerpen georganiseerd. Tijdens het teeltseizoen gaan we ook het veld in.
Elk jaar word door de akkerbouwer samen met een geaccrediteerde duurzaamheids adviseur een duurzaamheidsplan opgesteld. Het duurzaamheidsplan word gemaakt aan de hand van 10 indicatoren. Productwaarde, bodem, water, biodiversiteit, energie etc. Aan de hand van deze indicatoren neemt de akkerbouwer maatregelen en evalueert hij ook de maatregelen die in een eerder plan zijn genomen.

De wintergerst en wintertarwe van mijn bedrijf word via Agrifirm afgezet via Stichting Veldleeuwerik naar Heineken en Koopmans meelfabrieken.

De ochtend dat mijn duurzaamheidsplan besproken is hebben we het o.a. gehad over spuittechniek, eco-ploegen, Boerburgertweet en bodemvochtsensoren.

Tevens hebben we het gehad over hoe we stikstof beter kunnen benutten en vastleggen aan de hand van het programma Ndicea.
Klik hier voor meer info over de stikstofplanner, Ndicea.

6 februari 2019: bespreken duurzaamheidsplan

Al met al weer een interessante ochtend. In maart hebben we de volgende regiogroepbijeenkomst. Dan bij een andere akkerbouwer.