12 november 2018; maaikorven

Maaikorven slootbodems

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de stootbodems schoongemaakt met een maaikorf. Het gras wat op den duur op de bodem groeit wordt met een speciale machine verwijdert en op de slootkant gelegd. Daardoor kan het water weer beter de sloot uitstromen. Het maaikorven wordt tweemaal per jaar uitgevoerd. De eerste maal meestal eind juni/begin juli en de laatste maal begin november.
Door de droge zomer zijn de stootbodems dit jaar nagenoeg droog geweest. Nu het de laatste 2 weken wat geregend heeft stroomt er weer water door de sloot. Het maaikorven gaat ook veel beter als er wat water in de sloot staat.