18 oktober 2018; woelen bietenland

Woelen suikerbieten land

Na de oogst van de suikerbieten heb ik dit perceel losgetrokken met de Evers woelpoot. In dit perceel word binnenkort wintertarwe gezaaid.