12 april 2018; AM bemonsteren door HLB DE Groene Vlieg

AM bemonsteren

Het perceel aardappelen van 2017 waar nu de wintertarwe groeit is 12 april onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes voor de aardappelteelt. Hierop, wordt nadat de uitslag bekend is, bepaalt wat voor ras ik in 2022 ga telen op dit perceel. HLB De Groene Vlieg doet het onderzoek.

Meer info over aaltjes bemonstering.

Met behulp van een Quad die op GPS rijdt worden er steeds stroken van 6 meter bemonsterd. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Via dit artikel meer info over deze methode van bemonsteren.

12 april 2018; AM bemonsteren door HLB DE Groene Vlieg