12 maart 2018; regenboog

Divers

Uiteindelijk dan toch nog een flinke vorstperiode gehad deze winter. En dan wel eind februari. Heel goed voor de grond. De vorst ging door de nachten met matige tot strenge vorst lekker diep de grond in. -8.3 graden op 28 februari was de laagste temperatuur gemeten via ons weerstation, Harrysweer.
Toen de koudegolf toesloeg in Nederland toerde ik met mijn vrouw 2,5 week door het Zuidwesten van de Verenigde Staten.  Daar waren de temperaturen, tussen de 15-20 graden, een stuk aangenamer.


Inmiddels ligt het zaaizaad van de uien en suikerbieten al klaar in de schuur. Nu is het wachten op droger en warmer weer voordat we kunnen zaaien.


Deze mooie regenboog op 12 maart gespot bij ons bedrijf.

12 maart 2018; regenboog


De gecombineerde opgave, die jaarlijks alle landbouwers vanaf 1 maart-15 mei moeten invullen en indienen, heb ik al ingevuld. Nu heb ik er nog de tijd voor. Met de opgave geef ik gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraag ik uitbetaling aan voor betalingsrechten en een aantal subsidies. Het is verplicht.

Zie hier link voor meer informatie over de gecombineerde opgave.

13 maart 2018; gecombineerde opgave 2018


16 maart heb ik als bestuurder van het FAC (Flevolands Agrarisch Collectief) tijdens een demodag gewasbeschermingsmiddelen in Dronten uitleg gegeven over het inzetten van bufferstroken. Hiermee kun je de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verder tegengaan. In Flevoland is er met medewerking van het Waterschap Zuiderzeeland een project opgezet en geld vrijgemaakt, Schoner Water Flevoland genaamd, waar landbouwers een vergoeding kunnen krijgen als ze een akkerrand van minimaal 3 meter aanleggen.

16 maart 2018; Demo gbm

Meer info en deelname aan het project klik hier.