19 september 2016: gele mosterd zaaien

19 september 2016: gele mosterd zaaien

In het eerder geoogste uienland heb ik nog een groenbemester gezaaid, namelijk gele mosterd.

Zaterdag 17 september heb ik een begin gemaakt en maandag 19 september heb ik het afgemaakt. Dit jaar zijn de omstandigheden perfect voor het nog laat zaaien van een groenbemester. De grond is warm en mooi vochtig en ook de buitentemperatuur is nog steeds prima. Ik bemest de gele mosterd niet meer. Als er maar een klein gewasje op komt is voldoende. Ondergronds doet de gele mosterd met behulp van zijn wortels veel.