9 september 2016: proefrooiing uien

9 september 2016: proefrooiing uien

Vrijdag 9 september een proefrooiing gedaan van de uien. Hoeveel kilogram uien groeien er per ha. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 9,2 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA hanteert.

9 september 2016: proefrooiing uien

Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden. Na aftrek van die 15 % kom ik nu op een opbrengst van ca. 63 ton/ha (62900 kg/ha).  Dat is iets beter dan 2015.  De grofte van de uien, belangrijk voor na welke bestemming ze bij de afzet kunnen gaan, is 72 % boven de 60 mm.


Hieronder de uitslagen van de proefrooiingen van 2012 tot en met 2016:

9 september 2016: proefrooiing uien