10 augustus 2016: sleepslang bemesten op tarwestoppel

10 augustus 2016: sleepslang bemesten op tarwestoppel

Breure Loonwerk En Grondverzet uit Swifterbant heeft woensdagmiddag en avond de twee percelen wintertarwe stoppel bemest met varkensdrijfmest.

Met een 12 meter brede bouwlandinjecteur wordt de mest de grond in gebracht. De mest word aangevoerd met behulp van een grote slang. In vakjargon noemen we dit sleepslangen. De slang sleept achter de bouwlandinjecteur aan.

Mesthandel Jan Bakker levert de varkensmest. Voor de mest hoeven we als akkerbouwer niet te betalen. Omdat de varkenshouders meestal geen grond hebben voor de mest moeten ze de mest afzetten naar o.a. akkerbouwers. We krijgen zelfs geld toe voor de mest om het te injecteren.  Er zit fosfaat, kalium en stikstof in deze meststof. Dit is goede voeding voor onze bodem. De stikstof neemt later de nog te zaaien groenbemester op.

We mogen overigens niet onbeperkt mest afnemen. We moeten een mestboekhouding bijhouden waarin we de hoeveelheid fosfaat en stikstof die we jaarrond gebruiken bijhouden. Overschrijding lijdt tot forse boetes.