10 juli 2016: lichte aantasting phytophthora

Aardappelziekte

Helaas, door het erg vochtige klamme weer is er in ons perceel Ramos aardappelen heel iets phytophthora, ook wel aardappelziekte, gevonden.

Wat is phytophthora De aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans , is van oudsher de belangrijkste schimmelziekte in aardappelen. De schimmel tast zowel bovengrondse als ondergrondse delen van de aardappelplant aan en is in staat binnen twee weken een vatbaar, onbeschermd gewas volledig te vernietigen. Schade ontstaat door aantasting van het loof, wat het productievermogen van het gewas vermindert, en door aantasting (droogrot) van de knollen. Sporen afkomstig van zieke planten (in het gewas, op de afvalhoop of elders) vormen een gevaar voor aardappelpercelen in de omgeving. (Bron:Kennisakker.nl) 

Meer info over de aardappelziekte.

Het is waarschijnlijk begonnen met een besmette pootgoedknol, waardoor er meerdere aardappelplanten licht zijn besmet.

Wat kun je er tegen doen? Door preventief in een bepaald schema de aardappelplant te beschermen proberen we de ziekte te voorkomen. Onder bepaalde ideale omstandigheden zoals dit jaar kan de ziekte toch toeslaan. Gelukkig hebben we wat gewasbeschermingsmiddelen, die curatief werken, achter de hand. Door een combinatie van 2 bepaalde middelen kunnen we de  phytophthora stoppen, waardoor er niet meer planten besmet raken. Bij veel aantasting en niets doen gaat de ziekte door naar de net gevormde aardappelknollen. En dat willen we niet, want die knollen gaan rotten en kan de ziekte nog sneller doen verspreiden.

Na wat bespuitingen met dit betere gewasbeschermingsmiddel hebben we de phytophthora nu gelukkig in de hand. Nu afwachten wat de komende weken gaat gebeuren, want de aardappels moeten nog wel 6 weken groeien.