21 april: akkerranden ingezaaid

21 april: akkerranden ingezaaid

Donderdagavond heb ik de akkerranden gezaaid.

Ook dit jaar worden rondom Harrysfarm meerdere akkerranden gezaaid. Ik zaai de randen namens het Flevolands Agrarisch Collectief. Hiervan ben ik lid.

Het Flevolands Agrarisch Collectief is opgericht door de zes ANV’s uit Flevoland: Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied, ANV Langs de Vaart, ANV Schokkerambacht, ANV Rondom Het Greppelveld,  ANV Kop van de Nop en  ANV Akkerwaard. 

He collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Het collectief  regelt straks de beheervergoedingen en ook de controle op de beheermaatregelen. Dit zijn veranderingen met een belangrijk positief effect: u heeft geen contract en contact met de overheid of een grote organisatie op afstand, maar met het agrarisch collectief die u kan begeleiden bij het beheer. Zo blijven de lijnen kort en dat zorgt voor draagvlak en samenwerking. (Bron: http://www.flevolandsagrarischcollectief.nl )

21 april: akkerranden ingezaaid

Langs de Elandweg komen 2 akkerranden te liggen van 9 meter breed. Hierin is een meerjarig kruidenmengsel (zie de inhoud van het mengsel hierboven) gezaaid. Voor deze regeling is het een voorwaarde om de rand minimaal 9 meter breed te maken. Deze rand blijft 6 jaar liggen. Belangrijkste doel is om vogels zoals de Veldleeuwerik een kans te bieden om te broeden, te schuilen en te fourageren.


21 april: akkerranden ingezaaid

Langs de Vuursteentocht en Overijsselse tocht is een 3 meter brede rand met een eenjarig bloemenmengsel ( zie de inhoud van het mengsel hierboven) gezaaid. Deze doet mee in de “Schoner Water Flevoland” akkerrandregeling.

Klik hier voor meer info over de Schoon Water Flevoland regeling.