Bouwplan 2015

19 januari 2015; bouwplan 2015

Het bouwplan voor 2015 is bekend. Het bedrijf heeft een bouwplan van 1 op 5. Dat wil zeggen dat de gewassen eens in de vijf jaar op eenzelfde hoofdperceel komen. Het bedrijf is opgedeeld in 5 hoofdpercelen van tussen de 9 en 10 ha.
1 hoofdperceel aardappelen, 1 hoofdperceel wintertarwe, 1 hoofdperceel suikerbieten , 1 hoofdperceel uien en nog 1 hoofdperceel wintertarwe.

Aardappelen: 9 ha
Net als in 2014 word het ras Innovator geteeld. Het ras is zeer geschikt voor de fritesmarkt. Het ras teel ik voor APF Holland uit Dronten. Innovator teel ik omdat er aaltjes bestreden moeten worden op dit perceel.

Zaaiuien: 9 ha
In 2015 ga ik het ras Dormo telen. Uit ervaring van diverse telers en mijn commissionar is dit een zeer sterk ras om te bewaren (kiemrust, huidvastheid etc ). Een kleine ha zaai ik nog in met Hypark. Van de Hypark had ik nog wat zaad over van vorig jaar. Mooi om deze 2 rassen in 2015 met elkaar te vergelijken.

Suikerbieten: 9 ha
Net als in 2014 zaai ik het ras Kodiak van SES van der Have. Dit ras heeft het afgelopen jaar erg goed gedaan. Vooral vroeg in het seizoen geeft het ras een hoog suikergehalte. Ik lever de suikerbieten elk jaar in de vroege levering en dan is het goed dat het suikergehalte dan voldoende hoog is. In 2015 krijg ik ook weer 2 ha aan proefvelden van SES van der Have.

Wintertarwe: 20,1 ha
Ik heb 2 percelen wintertarwe. Op beide percelen word het ras Henrik van LG seeds gezaaid. De wintertarwe teel ik voor Agrifirm. Op 1 perceel wintertarwe heb ik rietzwenkgras meegezaaid. Als de wintertarwe geoogst is kan het rietzwenkgras verder doorgroeien tot een volwaardige groenbemester. Na het andere perceel probeer ik na de oogst bladrammenas of gele mosterd te zaaien.

Akkerranden: 0,5 ha
Voor de biodiversiteit op ons bedrijf, positieve uitstraling naar de omgeving en omdat ik het leuk en erg mooi vind zaai ik langs de Elandweg en de Vuursteentocht akkerranden. Ik ben lid van de ANV De Lage Vaart.