29 augustus 2014; 4e proefrooiing aardappelen

29 augustus 2014; 4e proefrooiing aardappelen

29 augustus 2014 een 4e en tevens laatste proefrooiing gedaan uit de Innovator aardappelen. Het aardappelloof is inmiddels helemaal afgestorven waardoor de aardappelen in de aardappelrug niet verder meer bijgroeien.
Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.
VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Het ras wat ik teel is Innovator. Dit ras teel ik voor APF Holland en is geschikt voor het maken van frites.

29 augustus 2014; 4e proefrooiing aardappelen

Typisch sinds 13 augustus is de opbrengst alleen maar gezakt. APF Holland de afnemer van mijn aardappelen heeft ook nog op 3 verschillende plekken proefrooiingen gedaan. Zij komen gelukkig wat hoger uit met de opbrengst, rond 48 ton/ha. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Het onderwatergewicht heeft APF Holland ook gemeten en deze is met 360 gram behoorlijk laag. Kan mij niet heugen dat het op ons bedrijf zo laag is geweest. Waarschijnlijk komt dat door de natte augustus maand.
Het onderwatergewicht is een term die veel voorkomt in de aardappelwereld, maar wat betekent het nu eigenlijk? Het onderwatergewicht wordt gebruikt om op een vlotte en handige manier het drogestofgehalte van aardappelen te bepalen bij de aankomst op het verwerkend bedrijf. Hierbij wordt, steunend op de wet van Archimedes, het soortelijk gewicht van de aardappelen berekend door de aardappelen tweemaal te wegen: eenmaal gewoon en eenmaal ondergedompeld in water. Uit deze twee getallen wordt het drogestofgehalte berekend. (Bron: http://www.aardappel2008.be)
Voor frietverwerking is een onderwatergewicht tussen 380 en 420g/5 kg aardappels ideaal. Voor chips is dit minimaal 400g/5 kg aardappels. Is het onderwatergewicht te laag dan zijn de frieten te nat of te week en absorberen ze te veel olie; is het te hoog dan wordt de friet te hard en te droog. ( Bron: Wageningen UR )
Hoe het onderwatergewicht bepaalt word is hier te lezen.