30 augustus 2013; proefrooiing uien

30 augustus 2013; proefrooiing uien

Net als eerder deze week bij de aardappelen heb ik nu een eerste proefrooiing gedaan in het perceel uien.
Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 10 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte ( 1,5 meter.). Het loof word boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA hanteerd.
Hieronder de uitslag.
Totaal kg uien in maat 35-60 mm: 11,3 kg (156 uien)
Totaal kg uien in maat > 60 mm: 4,4 kg ( 31 uien) is 25 % .
Totaal kg uien 35 mm opwaarts : 17,7 kg (187 uien)
Er word een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden. Na aftrek van die 15 % kom ik nu op een opbrengst van ca. 45 ton/ha (45000 kg/ha). Dit is dramtisch laag. Vorig jaar rond deze tijd zat er al ca. 70 ton/ha onder. Het loof is al op retour en de regenverwachting is laag, daardoor zal er niet veel meer bijgroeien. Dit is volgens mij de laagste opbrengstverwachting ooit sinds ik zelfstandig akkerbouwer ben. Maandag wil ik beginnen met het rooien van de uien. Ik zal na het rooien nog eens een proefrooiing doen om te kijken of er daadwerkelijk nog wat bijgegroeid is sinds vandaag.

30 augustus 2013; proefrooiing uien