3 mei 2013; sleepslang bemesten wintertarwe

3 mei 2013; sleepslang bemesten wintertarwe

De wintertarwe is door loonbedrijf Breure uit Swifterbant bemest met varkensmest. Deze varkensmest neem ik af van Mesthandel Jan Bakker. Jan Bakker heeft mestsilo’s in Dronten voor de mestopslag alleen deze waren al leeg. De mest werd nu rechtstreeks bij een varkensbedrijf uit Brabant gehaald. Dit jaar zijn we 2-3 weken later met sleepslangen. De wintertarwe is door de koude winter een stuk later als anders. Toch moet het nu wel gebeuren want als de tarwe omhoog gaat kan de plant teveel beschadigen. De eerste bemesting op de wintertarwe is in maart met kunstmest bemest. Zo kan de tarwe een tijd overbruggen omdat de bemesters van Breure in een korte periode veel percelen grasland en bouwland moeten bemesten. Ze kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Ze werken dan ook dag en nacht. De bemester bemest 12 meter breed. De 19 ha is in ca. 6-7 uur bemest. Er zijn 14 vrachtwagens met ca. 520 m3 aangevoerd. Er is 27m3 varkensdrijfmest per ha op het perceel geinjecteerd. Het injecteren moet wel aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Een ingewikkelde materie maar doe je het niet goed zijn er hoge boetes. De voedsel en waren autoriteit en politie controleert dit. In de mest zit dus stikstof wat de groei van de tarwe bevordert tevens bevat de mest ook nog fosfaat en kalium. Dit zijn belangrijke elementen die onze akkerbouwgewassen nodig hebben. En zo kunnen we deze elementen met de mest aanvoeren is ons bouwplan. Voor de akkerbouwer is dit een goedkoop alternatief voor kunstmest, omdat de varkenshouders hun mest anders niet kwijt raken. Met een beetje geld toe wordt de mest geïnjecteerd. Er kunnen tegelijkertijd 2 vrachtwagens lossen in een voorraadbunker van Breure. De chauffeurs hebben tijdens het lossen tijd voor een kopje koffie en een praatje. Honderden meters slang word door de trekker met injecteur uitgerold. Op de goeie plek in het land word deze slang weer aangekoppeld aan de trekker met injecteur. Via grote voorraadbunker gaat de mest via kleine tussenbunker (John Deere staat ervoor) met drukwisselsysteem via slang naar trekker met injecteur op het land. Dan kan men beginnen met injecteren. De slang sleept achter de mestinjecteur aan. De machine is uitgerust met GPS en drukwisselsysteem. Bij het draaien op de kopakker word de injecteur uitgezet terwijl er wel druk op de slang blijft staan. Weer terug op de goeie plek word de injecteur weer aangezet. De machine is voorzien van een speciaal schijf systeem om de mest in de zode te krijgen. Nu heeft de wintertarwe genoeg bemesting voor de rest van het seizoen om een goeie kwalitatieve opbrengst te behalen.