9 december 2012: weekoverzicht

2 december 2012: weekoverzicht

Het landwerk is klaar, dus is het tijd voor het schoonmaken van de machines. De ploeg eerst schoongemaakt en daarna de risters, schijven en voorscharen tegen roesten ingevet. Nu heeft hij zijn plaatsje in de machineopslag weer gevonden. Daarna de rotorkopeg, zaaimachine en triltandcultivator schoongemaakt.

Tussen het schoonmaken door nog een Veldleeuwerik bijeenkomst van onze regiogroep gehad waar weer een duurzaamheidsplan is besproken. Opvallend blijft dat iedereen die nu zijn plan gepresenteerd heeft de duurzaamheid van de grond het belangrijkste vind. Het verhogen of op peil houden van de organische stof in de bodem is het belangrijkste punt voor iedereen in de groep. Dat kan o.a. door gebruik te maken van het verhakselen van het stro, groenbemesters zaaien, compost en mest gebruiken. Ook leuk is het dat ieder weer zijn eigen idee heeft over zijn bedrijfsvoering .

Verder ben ik aan het denken om op 2 schuren zonnepanelen te plaatsen en het oude dak met asbest te laten verwijderen. Mooi klusje voor in de winter.

9 december 2012: weekoverzicht

De ploeg eerst schoongemaakt en daarna de risters, schijven en voorscharen tegen roesten ingevet. Nu heeft hij zijn plaatsje in de machineopslag weer gevonden.