17 oktober 2012: uitslag suikerbieten

17 oktober 2012: uitslag suikerbieten

De suikerbieten zijn afgelopen zaterdag 13 oktober opgehaald. Het wachten is dan op de kwaliteitsgegevens van de geleverde suikerbieten. Altijd weer een spannend moment. De uitslag van de kwaliteitsgegevens van de geleverde suikerbieten viel me reuze mee.

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens word de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is.

De winbaarheid van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:

  • het suikergehalte
  • de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
  • de hoeveelheid kalium en natrium en
  • de verhoudingen hiertussen

Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.

Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen. Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen.

Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders. Veel zonuren tijdens de laatste maanden en ook koele heldere nachten zijn mede de oorzaak dat dit jaar het suikergehalte al vroeg hoog is. Hieronder een voorbeeld van een kwaliteitsrapport van suikerbieten die ik dit jaar geleverd heb. (De hogere uitslagen zijn van de laatst gerooide bieten.)

17 oktober 2012: uitslag suikerbieten

We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2013 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra  word er een bijdrage per ton tarra betaald.

Een deel van de suikerbieten (3,5 ha) is ivm vrij rooien proefveld 1 oktober al gerooid. Van deze bieten was het suikergehalte een 0.4 % lager. 11 oktober zijn de overige 4 ha bieten gerooid. Uiteindelijk heb ik een gemiddelde netto-opbrengst van 88 ton/ha met een gemiddelde suikergehalte van 17,63 % en 91.9 % winbaarheid. Tarra % gemiddeld 8.43 %. Op onze grond hier rond Swifterbant zijn de suikergehaltes meestal gemiddeld hoger dan elders in Flevoland. Ik ben zeer tevreden met deze uitslagen.

Hieronder divers links over de bietencampagne:
Nieuws van de agrarische dienst van Cosun/Suikerunie
Alles over de bietencampagne
Bietstatistieken met per gebied in Nederland de gemiddelde kwaliteitsgegevens