25 maart 2012: weekoverzicht

25 maart 2012: weekoverzicht

Het voorjaar is los. Prachtig weer waardoor het landwerk 2012 is gestart. Begin van de week begon het land al mooi op te drogen. De uien en suikerbieten zijn eigenlijk dan de eerste gewassen die rond deze tijd gezaaid kunnen worden. Op het perceel waar de uien dit jaar komen staat helaas nogal wat onkruid, zoals opslag grasgroenbemester, straatgras en plekken muur. Vandaar dat ik voordat ik het land ga bewerken eerst deze onkruiden goed wil bestrijden met Roundup. Na zo’n bespuiting moet je zeker een dag wachten om het middel goed in te laten werken in het onkruidplantje. Aangezien de weersverwachtingen uitermate goed zijn voor komende week heb ik nog geen haast met zaaien.

25 maart 2012: weekoverzicht

De spuitmachine vullen.

Voor de grondbewerking heb ik het suikerbietenland en uienland ook nog bemest. Op het uienland een basisbemesting van ca. 190 kg KAS/ha en op het suikerbietenland een bemesting van 450 kg/ha KAS. De bieten hebben normaal gesproken genoeg aan deze bemesting, de uien hebben tijdens het groeiseizoen nog wat bemesting nodig. Omdat uien in het begin nog niet zo hard groeien en ondiep bewortelen bemest ik deze later in het seizoen nog een keer. Dan hebben ze het wel nodig (veel loofontwikkeling en bolling) en benut je de meststof het best.

25 maart 2012: weekoverzicht

Strooien op GPS (Trimble autopilot) een genot om mee te werken maar wel dure hobby.

Tussendoor tijdens het mooie weer stond donderdagmiddag 22 maart ook nog een Globalgap inspectie op de planning. Een inspecteur van NAK Agro heeft de inspectie gedaan en op wat opmerkingen na heb ik weer voor een jaar het Globalgap certificaat voor de gewassen aardappelen en uien, en zijn de suikerbieten en granen voor het Voedselveiligheidcertificaat goedgekeurd.

25 maart 2012: weekoverzicht

De hele keukentafel ligt vol mappen met gegevens die de inspecteur in wil zien.

Tevens wordt er een rondje over het erf gedaan en word het registratie programma op de Imac ( PC)  nagekeken.

Nadat de inspecteur redelijk snel de inspectie had gedaan kon ik daarna met de zaaimachine gras door de wintertarwe zaaien. 1 perceel wintertarwe wat op geploegd bietenland staat heb ik doorgezaaid. Deze tarwe stond toch wat dunner  (ook wat muizenvraat plekken) waardoor ik ook de uitstoeling van de wintertarwe nog wat kan bevorderen.

25 maart 2012: weekoverzicht

Als de tarwe in augustus gedorst word kan het gras daarna goed groeien wat goed is voor de grond.

Ik heb nog een perceel wintertarwe wat op gecultert aardappelland staat. Hier zaai ik na de oogst van deze tarwe gele mosterd als groenbemester in.

Maandag 26 maart ga ik dan uiteindelijk beginnen met het land zaaiklaar te maken. In de loop van dinsdag 27 maart wil SES van der Have dan beginnen met het zaaien van het bietenproefveld. Het is het derde jaar dat ik dit proefveld krijg. Na het zaaien van het proefveld kunnen dan ook mijn eigen suikerbieten gezaaid worden. Halverwege de week zullen ook de uien gezaaid worden door Breure. Dit jaar word het proefveld suikerbieten en de uien voor het eerst gezaaid met GPS.