8 mei 2011

8 mei 2011

Terwijl de droogte nog steeds aanhoud is BLGG bij mij bezig met het bemonsteren van het aardappelland van vorig jaar op aardappelcysten. Dit gebeurt elk jaar na een teelt van aardappelen. Zo krijg ik inzicht hoe de populatie van aaltjes verloopt op mijn bedrijf en wat voor maatregelen ik dan kan nemen.

Er wordt bemonsterd op aardappelcysten en bietencysten. Een medewerker van AB Oost die is ingehuurd door BLGG neemt de monsters. Er worden 8 monsters per ha geprikt.

Over een paar weken krijg ik een uitgebreid rapport toegestuurd waar de resultaten van de bemonstering in staan vermeld. Dan kan ik bepalen wat voor maatregelen ik kan nemen voor de volgende aardappel of bietenteelt van dit perceel.

Meer info over AM onderzoek.