4 oktober 2009; suikerbieten rooien

15 november 2009; laatste suikerbieten gerooid

Maandag 9 november de laatste suikerbieten gerooid. Tijdens het rooien was het mooi droog weer. De suikerbieten worden pas begin januari opgehaald. Na het rooien het land omgeploegd en nog 5 ha wintertarwe van het ras Arrezo gezaaid. Inmiddels is het erg zacht en nat waardoor ik het ploegen van nog 10 ha land nog even uitstel tot betere weersomstandigheden.