18 oktober 2009; winterpeen oogst

25 oktober 2009; laatste winterpeen geoogst

Dinsdagmorgen 20 oktober is de laatste winterpeen geoogst. De omstandigheden waren prachtig. Mooi droog weer. De winterpeen kwam mooi in de kisten. De kisten zijn allemaal afgevoerd naar Hiemstra (Dutch Carrot Group) waar ze in opslag gaan. De tarrering geschiet bij De Groene BV in Rutten. Dit gebeurt begin januari. Het peenland is inmiddels losgetrokken met een woelpoot.