13 april 2008; suikerbieten zaaien

13 april 2008; suikerbieten zaaien

Het landwerk is dan eindelijk toch op gang gekomen. De wintertarwe bespoten tegen onkruid en een halmversteviging uitgevoerd. Het land waar de bieten en uien komen ook bespoten tegen onkruid. De wintertarwe heeft een 2e bemesting gehad. Het uienland is ook bemest. Daarna heb ik het suikerbieten en uienland met de kopeg zaaiklaar gemaakt. Vrijdagavond en zaterdagmorgen heeft loonbedrijf de Waard de suikerbieten gezaaid.

Als het weer het toelaat worden maandag de uien gezaaid.