24 februari 2008; aardappelbewaring opgeruimd

De aardappelbewaring weer helemaal opgeruimd en aangeveegd. De uiteindelijke afgeleverde opbrengst van de aardappels was slecht. Nog geen 40 ton/ha netto. Alles te maken met de grote hoeveelheid neerslag in juli 2007. Met de aardappelprijzen van dit moment zal het saldo niet best zijn. De prijzen zijn nog steeds zakkende en dat hebben veel boeren niet aan zien komen. De graanprijzen zijn dan wel hoog maar dat is bij de vrije produkten zoals uien en aardappelen niet te merken. De prijzen staan onder druk. 2007 zal voor veel akkerbouwbedrijven helemaal geen goed jaar worden.