14 januari 2006

21 januari 2005: Bildtstar afleveren

Woensdagmorgen 11 januari de wekker om 4 uur gezet om de Bildstar aardappels af te leveren. Om 5 uur stond de eerste vrachtauto op het erf en om 10 uur waren de Bildstars afgeleverd (totaal bruto 175 ton).
De Bildstar kwamen mooi uit de schuur. 93,3 % van de aardappelen zaten in de goeie maat 40-70 mm.
De opbrengst na tarrering viel me ook erg mee. Bijna 50 ton/ha in de goeie maat met een goeie prijs (16,5 ct/kg). 54 ton/ha 0 mm opwaarts.

Na het afleveren van de Bildstar en de uien een rustig weekje achter de rug. Wat vergaderingen af en studiegroep bijeenkomsten. Een middagje naar Hardenberg (akkerbouwdagen). Ons boekhoudburo Countus uit Dronten organiseerde de jaarlijkse informatieavond voor de akkerbouw. Erg vrolijk werden we daar ook niet van na het zien van de cijfers over 2004 en 2005. Dat is ook wel logisch na de slechte prijzen van 2004 en ook voor 2005 moet er nog heel wat gebeuren. De aardappelprijzen lijken nu wat te gaan stijgen, maar de uienprijs blijft rond 6-7 ct/kg schommelen wat nog niet genoeg is. Maar het jaar is nog niet om dus maar blijven hopen. In een studiegroep (met andere akkerbouwers) ben ik het nieuwe mestbeleid voor de komende jaren aan het doornemen. Wat zijn de gevolgen voor ons akkerbouwbedrijf? Kan ik nog mest gebruiken op het bedrijf? Dat soort dingen wordt er allemaal besproken met de studiegroep.
Te moeilijk om allemaal hier uit te leggen maar wel belangrijk.