25 februari 2003: afleveren aardappelen

1 november 2003

De eerste gerooide suikerbieten die ik afgeleverd heb leverde een superhoog suiker % op van 19.66. 1 vrachtauto had zelfs een suiker % van 20.2.
Door de vele zonuren van dit jaar is het suiker % extreem hoog. Normaal is rond de 16 %. De suikerbieten had ik overgezaaid. De opbrengst was 64 ton/ha netto met 10 % tarra en 92 WIN. De laatste suikerbieten heb ik ook gerooid. Deze moeten nog wel tot ca. 10 december liggen voordat ze opgehaald worden.
Het ploegen is op de kanten en randen na klaar. Dit is onder prachtige omstandigheden gebeurt. Deze randen en kanten spit ik nog met een spitmachine.
Inmiddels ben ik al begonnen met het afleveren van de aardappels. Dit is vroeger dan normaal omdat ik meestal in februari/ maart aflever.
Meijer wilde graag de aardappels eerder hebben. En omdat de aardappels zo droog en schoon in de schuur liggen ben ik tevens bang dat straks drukplekken voorkomen.
Dit is trouwens het laatste jaar dat ik aardappels aan Meijer Swifterbant aflever omdat door omstandigheden Meijer per 1 januari stopt met de verwerking van consumptie aardappelen.