13 juni 2003

13 juni 2003

Vandaag 13 Juni de eerste bespuiting tegen de gevreesde schimmelziekte in uien ‘Valse Meeldauw’ uitgevoerd. Ik maak gebruik van het adviessysteem van Opticrop. Deze gaf al aan dat door het weer van afgelopen dagen en de komende tijd infectiekansen voor deze ziekte aanwezig waren. In plantuien word al volop ‘Valse Meeldauw’ gevonden en deze uien zijn weer infectiebronnen voor de zaaiuien. De wintertarwe is inmiddels uitgebloeid. De aardappels, uien en suikerbieten zijn deze week nog bemest met KAS.