25 april 2003

25 april 2003

De wintertarwe en de uien heb ik deze week een tweede kunstmestgift gegeven. Met de regen die eindelijk komend weekend voorspelt word kunnen de gewassen de bemesting goed opnemen.


Met de suikerbieten gaat het nog steeds niet goed. Door de droogte willen sommige suikerbieten niet goed bovenkomen. De vraag is, redden deze het nog wel? Is de regen te laat? We wachten het nog even af.

25 april 2003

Suikerbietenplantje heeft het erg moeilijk.


Het 2,5 ha land wat braak komt te liggen heb ik ingezaaid met gras.