Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van wintertarwe in 2019 op Harrysfarm volgen