Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van suikerbieten in 2019 op Harrysfarm volgen